top of page

GESCHICHT VUN DER ÄPPELKËSCHT

  • Wéi alles ugefaangen huet


Opgebaut mat vill Häerzblutt vum Ben Vrehen, war et d´Berdorfer Äppelkëscht, déi sech säit 2007 een Numm am Beräich vun den aalen Uebstbongerten an der Weiderverarbëschtung vun Äppel gemaach huet. Et war den Iwwerschoss u Viz fir den Hausgebrauch, deen de Ben deemols dozou verleedt huet mat Methoden aus der Kellereitechnik, een éischte Wäin ze produzéieren.


  • Firwat  ech d´Äppelkëscht iwwerholl hun

Et war wuel den eenzegartegen Goût vum Äppelschampes op der Chrëschtféier an d´Schwärmen vun de Léit nom Esseg vun der Berdorfer Äppelkëscht, déi mech zu dësem Schrëtt verulosst hunn.


  • Lëtzebuerger / Bettenduerfer Bongerten


Inspiréiert vun de villen Bongerten an der Gemeng Bettenduerf an menger Aarbëscht am Natur-& Geopark Mëllerdall hun ech dunn 2020 den Entschluss geholl, dem Ben seng Aarbëscht firun ze féieren.

Well mir dat och weiderhin behaapten wëllen, setzen mir eis fir den Erhalt vun regionalen Bongerten an. Et ass wichteg wann een op qualitativ héichwerteg Uebst aus der Regioun zréckgräifen well, een nohalteg an bewosst wirtschaft.

Duerch een gezielten Schnëtt virum Fréijoer vun aalen Beem, bleiwen si eis erhalen. Desweideren planzen mir am Hierscht nei Beem no. Doduerch bedreiwen mir Naturschutz, erhalen an schafen wichteg Liewensraim an droen eisen Deel dozou bei, dat eis Géigend hier charakteristescht Landschaftsbild behält.

29.jpg
Wine Bottles
Wine Decanter
Red Wine
Winery
Wine Glasses Hanging from Rack
Geschicht: Über uns
bottom of page