Bei eis dréint sech alles ëm den Apel.

 

Well mir dat och weiderhin behaapten wëllen, setzen mir eis fir den Erhalt vun regionalen Bongerten an. Et ass wichteg wann een op qualitativ héichwerteg Uebst aus der Regioun zréckgräifen well, een nohalteg an bewosst wirtschaft.

 

Duerch een gezielten Schnëtt virum Fréijoer vun aalen Beem, bleiwen si eis erhalen. Desweideren planzen mir am Hierscht nei Beem no. Doduerch bedreiwen mir Naturschutz, erhalen an schafen wichteg Liewensraim an droen eisen Deel dozou bei, dat eis Géigend hier charakteristescht Landschaftsbild behält.